výzkum v jiném světle
Science slam
výzkum v jiném světle
 

Co je to Science slam?

 • Science slam je příležitost k nahlédnutí pod pokličku současného výzkumu, možnost potkat se s nadšenými lidmi, kteří poutavě, jednoduše a zábavně vykládají o tématech, kterými žijí.

 • Science slam je soutěž v předávání myšlenek a nadšení pro vědu, porotou je publikum.

 • Science slam je divadelní performance, kde výzkumníci jsou v roli herců.

 • Je to možnost potkat se s přáteli, kolegy i cizími lidmi, pobavit se, ale i navázat spolupráci.

 • Vstupné a dary od sponzorů pokrývají náklady, akce je nevýdělečná.

Co se očekává od soutěžících

 • Šest minut, v nichž jasně představí část svého vlastního výzkumu.

 • Schopnost předvést složité věci jednoduše, s úsměvem a nasazením.

 • Kreativita v přípravě jakýchkoliv propriet, prezentace a dataprojektory jsou zakázané, vše co je potřeba, si na pódium donesou s sebou.

Co se očekává od publika

 • Mysl otevřená novým myšlenkám, chuť dívat se, poslouchat a smát se.

 • Upřímnost a spravedlnost při hodnocení výkonu každého vystupujícího.

 • Schopnost hodnotit, jak jste danému výzkumu porozuměli, jak jste se u něj bavili a jaký byl celkový dojem z jednotlivých vystoupění.

Science slam ve světe