výzkum v jiném světle
Science slam
výzkum v jiném světle
 

Zuzana Rábová

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Hledání jedu v kýblu vody

video: Jakub Venglář

Science slam 1