výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Michaela Bobrová

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Michaele

Študentka fyzioterapie na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity, zástupkyňa Asociácie študentov fyzioterapie za Brno, v rámci ktorej sú organizované aktivity vzdelávacieho a osvetového charakteru v oblasti zdravia. Vo voľnom čase sa venuje psychosomatike. Ako dobrovoľníčka sa venuje plávaniu s deťmi s postihnutím. Pôsobí ako koordinátorka platformy osobnostného rozvoja Rise and shine.

Krátce o jejím výzkumu

Súčasné trendy vedú k neustálemu zvyšovaniu času stráveného v sede. Na prednáške sa môžete tešit na rady, ako správne kompenzovať statickú záťaž. Spoločne rozanalyzujeme vplyv „nesprávneho sedu“ na chrbticu. Vyskúšame si, ako ho skorigovať a naučíme sa „dynamický sed“. Dostanete tipy a triky, kde nájdete viac informacií o „Škole chrbtice“.

Doba sedavá

video: Petr Čučka

Science slam 8