výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Hana Kubelková

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Hance

Vystudovala jsem pravěkou archeologii Předního východu. Přirozeně mám tedy ráda archeologii a to hlavně proto, že skrze ní si velmi často uvědomím, že spousta samozřejmých věcí vůbec není samozřejmých. Díky archeologii se učím větší pokoře. Ráda také čtu, píšu a hraju na akordeon.

Krátce o jejím výzkumu

Popel není materiál, nad kterým bychom běžně přemýšleli. Když už s ním náhodou přijdeme do styku, uvažujeme o něm striktně jako o odpadu, nic zajímavého. Ráda bych vám ukázala, že i popel může „mluvit“. Že i skrze tak fádní věc je možné se o dávných společnostech dozvědět zajímavé věci.

Popelový stalking

video: Petr Čučka

Science slam 8