výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Jana Skládaná

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Janě

Jmenuji se Jana Skládaná a jsem z Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF Masarykovy univerzity. Čtvrtým rokem pracuji v Knihovně Na Křižovatce, experimentálním pracovišti KISKu jako lektorka vzdělávacích akcí. Baví mě práce s dětmi, baví mě sdílení dobrých věcí, a proto třetím rokem organizuji společné dárcovství krve a baví mě jízda na koloběžce a doplňování krvinek červeným vínem.

Krátce  jejím výzkumu

Výzkum pracuje se žáky čtvrtých ročníků ZŠ. Snažím se zjistit, zda po absolvování vzdělávací lekce zaměřené na poskytování informací na internetu, dochází u žáků ke zlepšení znalostí týkajících se bezpečné komunikace. Důležitým cílem lekcí je změna postojů u dětí a změna reálného chování v on-line prostředí. Pro výzkum využívám testování, které měří znalosti a dovednosti, pozorování a získávání zpětné vazby pomocí smilesheetů. Navazuji ve své práci na výzkumy z projektu E-bezpečí, který je zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu.

A co děti? Lekce informační bezpečnosti pro ZŠ

video: Petr Čučka

Science slam 8