výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 
Barbora Chattová

Barbora Chattová

Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Krátce o jejím výzkumu

Budu vyprávět o neohrožených rozsivkách, které dokáží přežít v drsných podmínkách Antarktidy. Cestu za fotosyntézou jim komplikují silný vítr, mráz a sníh.

Naštěstí jsou tu jejich kamarádi tučňáci, kteří našim hrdinkám v jejich dobrodružství pomůžou.

Pohodlně se usaďte a poslechněte si o výzkumu terestrických společenstev rozsivek v Antarktidě.

1. české finále