výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 
Tomáš Herma

Tomáš Herma

Všeobecné lékařství, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Krátce o jeho výzkumu

Ačkoli se všichni v biologii učíme, že jsme skoro stejní, existují části těla, které má každý člověk téměř unikátní. Jaké trable to potom působí chirurgům, když mají v takových krajinách lidského těla operovat!

Jako anatom v tomto chaosu lidských variací hledám řád, abych mohl jako chirurg jednou lépe pomáhat lidem.

Budu vám povídat o tom, jak i malá změna v operačním postupu může zlepšit život mnoha lidem.

1. české finále