výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Martina Bruzlová II.

Ústav religionistiky, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Martině

  • Jméno: Martina Bruzlová dvojče II.

  • Věk: dostatečný + 5 minut

  • Míry: totožné s proporční

  • IQ: MÁM Q (kvé)

  • Studuji religionistiku na FF MU v Brně. Zabýváme se různými náboženskými systémy, zkušenostmi a skutečnostmi.

    Mě osobně však zaujalo propojení studia náboženství a pedagogiky, konkrétně výzkum dětských pojetí náboženství a vliv výuky na tato pojetí. K tomuto tématu mě dovedla vlastní zkušenost při průchodu vzdělávacím systémem a pocit, že moje chápání světa není asi to „správné“.

    Protože se v této době mění nazírání na žáka a jsou snahy o jeho pochopení, chci k těmto snahám také přispět. A doufám, že po mém povídání nás přibude více.

Krátce její výzkumu

Učíte nás od mala,
zdáme se vám pomalá.
My však máme ve vínku
zvládnout každou novinku.

Batolíce po zemi
prolezeme krizemi,
když máma pořád není
v okolí nikde k nalezení.

Z plen se budem soukat,
to budete koukat!

Zkušenosti máme,
poznáváme stále
věci nové, tvary, barvy,
svět je pro nás prostor hravý.

Tak proč ve škole nastane
to vzdělávání kruté
a zrodí se myšlenka,
že dítě je duté?
Vždyť mnoho v hlavě má.
A koho to však zajímá?
A kdopak se ho zastane?

V hlavě dítěte

video: Jakub Venglář

Science slam 5