výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Petra Bruzlová I.

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra Teorie a kritiky DAMU

Krátce o Petře

  • Jméno: Petra Bruzlová I.

  • Věk: dostatečný

  • Míry: proporční

  • IQ: MÁM I (ííí)

  • Potkáte mě na DAMU v Praze, kde se snažím o studium oboru Teorie a kritika. Předmětem mého zkoumání je divadlo v co nejširším slova smyslu. Zajímám se o člověka, jeho mysl, jednání a osudy – a to jak v reálném, tak i v divadelním světě. Herecká práce, jakožto jedna z nejsložitěji popsatelných profesí, je spojením biologických, psychologických funkcí, uměleckých potřeb, vnitřních pochodů a prožitků, vědomých a nevědomých inspirací a nekonečných možností asociací, což dohromady tvoří celkovou hereckou postavu.

    Proč si vůbec myslím, že je důležité se dozvědět, jak alespoň přibližně souvisí lidská mysl s hereckými technikami a prací na postavě? O tom bude můj (snad pro některé i inspirativní) výstup.

Krátce její výzkumu

Přídáním komunikace rozšíříme teorii Komunikace komunikací o komunikaci o další komunikaci. Pomocí komunikace se dozvíme, co jednotlivé komunikace znamenají a jak fungují. Komunikací se mnou osobně projdeme jednotlivými fázemi Komunikace komunikací o komunikaci a po dokončení komunikace se stanete odborníky na jednotlivé komunikace.

Komunikace komunikací o komunikaci

video: Jakub Venglář

Science slam 5