výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Barbora Chattová

Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Barboře

Studuju algologii na Ústavu botaniky a zoologie, mám ráda snowboarding, skauting a rozsivky :)

Jsem doktorandka algologie na Ústavu botaniky a zoologie. A co mám ráda? Snowboard, tučňáky, skauting, meruňkovou marmeládu, pruhovaný cíchy, divadlo a svoji práci. Neumím vařit, zpívat a dlouhodobě odmítat žádosti Peti Holíka o vystoupení na Science slamu.

Krátce její výzkumu

Dnes večer budu vyprávět o neohrožených rozsivkách, které dokáží přežít v drsných podmínkách Antarktidy. Cestu za fotosyntézou jim komplikují silný vítr, mráz a sníh. Naštěstí jsou tu jejich kamarádi tučňáci, kteří našim hrdinkám v jejich dobrodružství pomůžou. Pohodlně se usaďte a poslechněte si o výzkumu terestrických společenstev rozsivek v Antarktidě.

Mráz rozsivku nespálí

video: Jakub Venglář

Science slam 5