výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Vlasta Hledíková

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Vlaste

Jsem studentkou oboru intenzivní péče na lékařské fakultě. Také jsem zdravotní sestra a velmi se zajímám o problematiku oboru, která je hodně pestrá a které se týká i moje záveřečná práce.

Jsem také ochotna přijmout výzvu, která mě zaujme a už v prvním okamžiku vím co a jak bych udělala.

Proto jsem se také přihlásila.

Proto mám plno zájmů, jako je vzdělávání, cyklistika, sci-fi a podobně. Je toho hodně a dlouhé čtení nikoho nezaujme :)

Krátce její výzkumu

Bazálnní stimulace. Ač se to zdá jako poměrně neznámé sousloví, není tomu tak. Tento koncept byl původně vyvíjen pro těžce postižené děti, aby se zvýšila kvalita jejich života a byly i více soběstačné. Do zdravotnictví byl transformován již v 80. letech minulého století. Pomocí základních vjemů, které jsou schopny vnímat dětí v prenatální fázi vývoje, aktivizujeme pacienta.

Bazální stimulace v intenzivní péči – teorie a praxe

video: Jakub Venglář

Science slam 5