výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Jana Holubová

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Janě

Abych mohla napsat pár vět o sobě, musela jsem provést malý výzkum. Jako odpověď na výzkumnou otázku „Kdo jsem já?“ vám tedy předkládám kromě vizualizace výše i několik slíbených vět:

  • Jsem studentkou oboru Andragogika na MU a mám za sebou dvouroční modul něčeho, čemu se říká zkušenostně reflektivní učení.

  • Uchvátilo mě to, a tak se snažím ve veškeré praxi (především lektorské) najít prostor pro zážitek a přemýšlení.

  • A tak jsem vděčná za příležitost účastnit se mostu mezi vědou a širší veřejností, který může být pro obě strany zážitkem a novou zkušeností.

  • Takové zážitky pak ráda reflektuji se všemi lidmi dobré vůle u piva či vína, kytary či klavíru, na divadle či koncertě.

  • A pokud u toho všeho, co dělám, mohu využít trochu improvizace, není už nic, co by mi na tom světě scházelo.

Krátce její výzkumu

Snad každý má svého hrdinu, svůj vzor. Někoho, kdo dokázal věci nevídané, prošel cestou trnitou a nebo je pro nás inspirací prostě jen proto, že je člověkem, jakým bychom jednou chtěli být my sami. Ale proč? Proč zrovna tenhle hrdina? Kdo to vlastně je? Co o něm vlastně víme? A víme to nebo si to jen myslíme? Stačí nám to? A jak na to? A na co?

Naši hrdinové

video: Jakub Venglář

Science slam 5