výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Jakub Ondruch

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Jakubovi

Už několik roků navštěvuju Geografický ústav na Přírodovědecké fakultě MU. Teď tam právě chodím, protože pracuju spolu s dalšími polárníky na poznávání všech možných oblastí, kde je zima. Pokud toho vybádám dost, tak o tom budu moct napsat svojí dizertačku.
Rád vyrážím všude možně po světě a pak se rád vracím domů, na Vysočinu. Pokud zrovna někde nepobíhám, tak popojíždím na kole, ideálně někde, kde se můžu hezky ztratit. Baví mě toho ještě spousta a stává se dost často, že každý den mě baví něco jiného. Tak dělám to, co mě baví.

Krátce o jeho výzkumu

V současnosti se zabývám, v rámci dizertace, fluviálně geomorfologickým výzkumem divočících řek v Polárních oblastech s důrazem na Svalbardské souostroví a Ostrov Jamese Rosse. Nádherná věta na úvod, že? Raději se vám to pokusím vysvětlit srozumitelně v češtině.

Mnozí z vás se určitě seznámili s pojmy „klimatická změna“ a „globální oteplování“. Ať už v ně věříte nebo ne, v polárních oblastech dochází k oteplování, které má za následek velmi rychlé ústupy ledovců. Tak vznikají nové plochy, které se dále vyvíjejí. A vyvíjejí se opravdu velmi dynamicky, často zejména díky proudící vodě v potocích, říčkách i řekách. Čeština je krásný hravý jazyk, a tak pojmenovala tyto vodní toky jako divočící. A právě ty mě zajímají.

Položil jsem si několik základních otázek: „Jak řeky polárních oblastí fungují?“, „Jaká jsou obecná pravidla a jaká specifika ve fungování v jednotlivých částech světa, oblastech, údolích i částech údolí“, „Jak se projevuje měnící se klima?“ a „Jak ovlivňuje vývoj řeky člověk“. Jsem na začátku projektu, ale doufám, že v následujících letech se mi povede objevit některá tajemství přírody, která pomůžou k její ochraně nebo obnově.

A proč to všechno dělám? … Protože mě to baví!

Moje divoké řeky

video: Jakub Venglář

Science slam 4