výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Něco o Petrovi

Som doktorský študent molekulárnej a bunečnej biológie. Keďže som chcel byť vedcom od útleho detstva, môžem pravdivo povedať, že žijem svoj detských sen. Samozrejme, ako dieťa som netušil aké strasti vie priniesť podávanie grantov či snaha publikovať vedecké články, no aj cez to som nespozoroval, že by skutočné skúsenosti s vedou znížili moje nadšenie. Veda pre mňa nie je len aktivita, ktorá ma živí, ale aktivita, ktorá rovnako ako umenie dokáže robiť svet krajším už len tým, že ponúka odpovede na tie najhlbšie otázky ľudskej existencie.

Krátce k jeho výzkumu

Biológia je plná zaujímavých otázok. Zatiaľ čo napríklad fyzika ponúka odpovede na otázky o vzniku a vývoji vesmíru, biológia ponúka odpovede o vzniku a vývoji každého jedného z nás. Od momentu počatia až do smrti je ľudský život etapou zaujímavých biologických procesov. Pochopenie týchto procesov môže viesť nie len k lepšiemu pochopeniu príbehu našich vlastných životov, ale často aj k novým medicínskym postupom. Hoci biológia ponúka nespočetne zaujímavých otázok, v svojom vystúpení sa vám pokúsim priblížiť tému, ktorú považujem za tú úplne najzaujímavejšiu.