výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Jiří Hrbáček

Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Programování robotů a malé děti

video: Jakub Venglář

Science slam 1