výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Zuzana Rábová

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Hledání jedu v kýblu vody

video: Jakub Venglář

Science slam 1