výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Petr Sucháček

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Škola: křižovatka života

video: Jakub Venglář

Science slam 1