výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Hana Berezňáková

Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Hance

Som študentkou Biochémie na magisterskom stupni, a na svojej diplomke robím vo vedeckej skupine Glykobiochemie, ktorá sa zaoberá výskumom lektínov. Jeden takýto hypotetický lektín je témou mojej diplomovej práce. Do Glyka som sa dostala tak trochu náhodou pri hľadaní bakalárskej témy ale lektíny sa mi zapáčili a preto tam pokračujem aj teraz. Okrem chodenia do labáku chodím rada do sveta, hýbem sa, hrám divadlo, jem a spím.

Krátce jejím výzkumu

Lektíny sú proteíny, ktorých špeciálnou vlastnosťou je väzba na sacharidy. Nachádzajú sa vo všetkých organizmoch a majú rôzne funkcie. Napríklad u niektorých mikroorganizmov spôsobujú, že sa táto zlá baktéria alebo vírus zachytia na hostiteľskej bunke a spustí sa ochorenie. Aby sa vedelo tomuto zabrániť, musia byť lektíny charakterizované a skúmané, ale na to ich treba najprv pripraviť. Ako sa teda dá taký proteín vyrobiť?

Lektíny: od sekvencie po prášok

video: Jakub Venglář

Science slam 7