výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Josef Kraus

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Krátce o Josefovi

Protože měl vždy rád pouštní klima a násilí, začal se instinktivně na Katedře politologie profilovat směrem k bezpečnostním studiím a oblastní Středního východu. Ve velké části tohoto prostoru prováděl terénní výzkum a rád se tam opět vrací i jako obyčejný turista. Kromě témat typu terorismu, ozbrojených konfliktů náboženského radikalismu se zaměřuje také na islámské právní a politické myšlení. Jeho specialitou je především Írán a ší’itská verze islámu. Za největší úskalí svého výzkumu považuje zákaz konzumace alkoholu a vepřového ve většině zájmových oblastí, což práci sociálního vědce výrazně znesnadňuje.

Krátce jeho výzkumu

Vystoupení Josefa Krause se týká srovnání západního a islámského způsobu myšlení. Dozvíte, co je to islámský radikalismus, jak muslimové na rozdíl od nás vnímají nejrůznější lidské skutky a zda je jejich přístup kompatibilní s liberální demokracií západního typu. Můžete se také těšit na současná horká témata typu migrace, terorismus či kulturního střetu a politické krize politických režimů na Blízkém a Středním východě.

Jak (ne)hřešit podle islámu

video: Jakub Venglář

Science slam 7