výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Tomáš Hampejs

Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Tomášovi

Baví mne vnímání světa a života, spletené kaskády přírody, kultury, historie a živých lidí, ((nejen enaktivní) kognitivní) věda a plná přítomnost. Charakterizuje mne schopnost stavět rozsáhlejší myšlenkové konstrukce, než unesou jejich základy, stále se obnovující proud zvědavosti a nerovnovážný poměr načrtnutých a uskutečněných nápadů.

Krátce jeho výzkumu

Můj výzkum se snaží přispět k vysvětlení jevu (nejen náboženské) víry v nadpřirozené aktéry skrze metody behaviorálních věd v relativně novém rámci tzv. kognitivní vědy o náboženství. Mým vědeckým cílem je generativně modelovat víru jako emergentní a dynamickou souvztažnost situačně konstituované a projevované implicitní (dis)orientace k jednání s její kulturně kotvenou generalizující sociální reflexivitou. Ve vystoupení se budu zoufale a upřímně snažit převést toto zaklínadlo do příběhu o důvěře a o tom jak neviditelné ovládá viditelné a to zase zpětně to neviditelné.

Víry v performanci

video: Jakub Venglář

Science slam 6