výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Lenka Tkáčová

Oddelenie pravekej archeológie Predného východu, Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Lence

Baví ma počas archeologických expedícií objavovať nepoznané svety a ľudí, prekonávať vlastné limity. Napĺňa ma cestovanie – nevydržím dlho na jednom mieste. Moja najmilšia činnosť je písanie a som nenapraviteľný knihofil (rada knižky ovoniavam a ešte radšej čítam).

Čo ma charakterizuje: Kreativita. Rada vymýšľam netradičné spôsoby, ako sa niečo dá dosiahnuť, alebo vytvoriť.

Krátce o její výzkumu

Jedli ste už niekedy arabský chlieb pitta? A viete, že hlinená pec (tannur), v ktorej sa tento chlieb tradične vyrába, sa na Blízkom východe objavila už pred tisíckami rokov? Vydajte sa so mnou na cestu do Sýrie, kde som sa pred vypuknutím vojny venovala výskumu práve týchto zaujímavých pecí, a dozviete sa, čo všetko nám archeológom dokáže prezradiť kruh prepálenej hliny…

Things we lost in fire

video: Jakub Venglář

Science slam 6