výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Lukáš Chrást

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav experimentální biologie a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Krátce o Lukášovi

Odjakživa mě fascinoval mikrosvět, takže studium mikrobiologie bylo jasným krokem. Ani po magisterském studium jsem se mikrobů nevzdal, a dále tuto oblast rozvíjím v rámci doktorátu v Loschmidtových laboratořích na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty. Od lékařské mikrobiologie jsem se postupně přesunul k biotechnologiím, aktuálně se můj výzkum týká metabolického inženýrství bakterií, fermentačních technologií a enzymů.

Před pár lety mě chytla popularizace vědy, takže organizuji exkurze na našem pracovišti, veřejné přednášky, nebo odborné kurzy pro středoškolské studenty. Momentálně jsem hlavním organizátorem Korespondenčního Ekologického Semináře pro středoškoláky (KEKS), jezdím jako rozhodčí na debatní turnaje, píšu články pro portál veda.muni.cz. Na Přírodovědecké fakultě učím několik kurzů zaměřených na molekulární biotechnologie, mikrobiologii a mikroskopic­ké houby.

Na koníčky nezbývá tolik času, ale neodolám výletu do přírody nebo hře na kytaru a zpěvu.

Bakterie školou povinné

video: Jakub Venglář

Science slam 3