výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Lukáš Mikulů

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav chemie

Krátce o Lukášovi

V současnosti, minulosti a budoucnosti studuji organickou chemii na Masarykově Univerzitě, ve své diplomové práci se zabývám syntézou derivátů ferrocenů a jejich komplexy. Slasti, hořkosti i kyselosti této chemické disciplíny i oběti které musím klást na oltář supramolelekulární chemie se pokusím přiblížit ve svém vystoupení.

Když si chci odpočinout od chemie vysokoškolské, vrhnu se do propagování chemie mezi středoškoláky. Čas od času napíšu nějakou úlohu do korespondenčních chemických seminářů (KSICHT, ViBuCh), pravidelně obšťastňuji středoškolské studenty přípravnými přednáškami na chemickou olympiádu a každoročně vedoucuji na Letním chemickém soustředění, legendární to akci mezi mladými jihomoravskými chemiky.

Co se týká mých nechemických aktivit, tak reprezentuji rodnou znojemskou hroudu ve hře v šachy, rád si zahraji florbal a vyznávám raketové sporty. Tzn. sporty jako tenis, squash, ping-pong, badminton apod., nikoliv sportovní střelbu raketometem na mobilní cíle.

Zkusili jste to vypnout a zapnout?

video: Jakub Venglář

Science slam 3