výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Tomáš Fiala

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Tomášovi

Jakožto nadšený vědec se zajímám prakticky o vše, co se kolem nás děje. Mým hlavním zaměřením je však supramolekulární chemie, tedy obor, který se zabývá mezimolekulárními interakcemi. Ve skupině doc. Vladimíra Šindeláře se vrámci své diplomové práce zabývám syntézou nových makrocyklických sloučenin a studiu jejich interakcí s různými „hosty.“ Takový můj „vedlejšák“ je analytická chemie. V současné době jsem konzultantem bakalářského studenta, se kterým praktikujeme elektroanalytickou metodu zvanou voltametrie.

Cizí mi není ani vzdělávání naší středoškolské a rané vysokoškolské mládeže. Jsem členem organizačního týmu korespondenčního semináře ViBuCh (Vzdělávací ikurz pro Budoucí Chemiky), několik úloh jsem napsal i do příbuzného KSICHTu (Korespondenční Seminář Inspirovaný CHemickou Tématikou), vedl jsem přípravné semináře ke státnicím (především) pro budoucí učitele biologie a chemie atp.

Mezi mé nevědecké koníčky patří tanec (standard a latina), hra na příčnou flétnu a kolektivní míčové sporty, obzvláště fotbal a floorbal.

Od močoviny po molekulární autobus

video: Jakub Venglář

Science slam 2