výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Petr Holík

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Petrovi

Jsem upoceným začátečníkem v oblasti fluviální geomorfologie – vědního oboru zabývajícího se procesy souvisejícími s říčními systémy. Mojí současnou specializací jsou meandrující toky, ale měl jsem příležitost si na arktickém souostroví Svalbard vyzkoušet, jaké to je zaplavat si v ledovcové říčce.

Kromě vědy a studia se aktivně zabývám improvizovaným divadlem a děláním rámusu pomocí všech možných bicích nástrojů. Baví mne mluvit k lidem a s lidmi a v poslední době se v tomto umění snažím co nejvíce zdokonalovat.

Závěrem bych o sobě rád sdělil pár nezbytných informací. Raději zimu než teplo, raději pěšky než na kole a raději maso než čokoládu.

Svalbard: příběh o ledu, kamení a řece

video: Jakub Venglář

Science slam 2