výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Pavel Pracný

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav geologických věd

Krátce o Pavlovi

Podzemní voda, její složení a vznik nebo vývoj krasové krajiny – to jsou témata, kterým se odborně věnuji v rámci doktorského studia na Ústavu geologických věd PřF MU. Velmi mne baví popularizace přírodních věd a interpretace přírodních a kulturních prvků kolem nás. Zní to vznešeně, ale v praxi to znamená, že rád a hodně přemýšlím o tom, jak vlastně svět kolem nás funguje. A pak se o tyto myšlenky chci podělit. Což mimo jiné dělám jako lektor v EkoCentru a vedoucí pracovně-vzdělávacích akcí v Brontosauru. Snažíme se v dobrém inspirovat různými přístupy k životu a nabízet inspiraci i druhým.

Po stopách stopových prvků

video: Jakub Venglář

Science slam 2