výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.

 

Hana Vrtalová

Filozofická fakulta a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Krátce o Hance

Jsem třetím rokem studentkou geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání na přírodovědecké fakultě a anglického jazyka a literatury na filozofické fakultě. V rámci své bakalářské práce se zaměřuji na anglickou výslovnost. Konkrétněji, snažím se naučit jednu velice talentovanou doktorandku studující polonistiku, jak správně mluvit americkým akcentem. Při práci na tomto projektu jsem narazila na několik zásadních chyb, které Češi jako nerodilí mluvčí velice často dělají. Většinou se setkávám s problémy týkající se anglické intonace, důrazu a s neznalostí výslovnosti některých (i poměrně často užívaných) slov.

Ráda bych se věnovala šíření fonetické gramotnosti mezi lidmi, kteří mluvenou angličtinu potřebují v každodenním životě, ať už v práci při komunikaci se spolupracovníky, ve škole nebo při prezentování na mezinárodních konferencích. Mým přáním je, aby se angličtina vyučovala na školách důkladněji a Češi patřili k národům s výbornou anglickou výslovností, za kterou by se nemuseli stydět ani na mezinárodních setkáních.

Kromě angličtiny v poslední době věnuji spoustu času komunikačnímu tréninku, prezentačním dovednostem, moderování improvizovaného divadla a zpěvu v rockové kapele.

Anglická výslovnost pod lupou

video: Jakub Venglář

Science slam 2