Jana Skládaná 

Science slam 8

A co děti? Lekce informační bezpečnosti pro ZŠ

Jana Skládaná z Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF ve svém výzkumu pracuje se žáky čtvrtých ročníků ZŠ. Snaží se zjistit, zda po absolvování vzdělávací lekce zaměřené na poskytování informací na internetu, dochází u žáků ke zlepšení znalostí týkajících se bezpečné komunikace. Důležitým cílem lekcí je změna postojů u dětí a změna reálného chování v online prostředí. Navazuje ve své práci na výzkumy z projektu E-bezpečí, který je zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info