výzkum v jiném světle

„Blik!“
Velká věda začíná 
malými citoslovci.